• Långsiktighet & engagemang

Agmenta Holding - ett gästvänligt företag

Agmenta Holding AB är ett entreprenörsföretag inom besöksnäringen med fokus på människan och dennes välbefinnande.
Vi är engagerade och långsiktiga ägare till restauranger, hotell och fastigheter med ambitionen att alltid ha gästerna och personalen i fokus, dvs människorna.
Vi är övertygade om att människan gör platsen trivsam och levande och inte tvärtom.