Hur vi jobbar

Vår Filosofi
Vår affärsfilosofi är att skapa ekonomiskt och socialt hållbara företag som kan hålla över 50 år. Företagen är inom restaurang, hotell och fastigheter med den gemensamma nämnaren "gästvänliga mötesplatser för människans välbefinnande". Våra investeringar bygger till viss del på kalkyler, men främst på människors trivsel i lokalerna. Vi tror på att ta hand om personal och gäster och behandla dessa med stor respekt lönar sig, och att ett ödmjukt affärsmässigt förhållningssätt betalar sig i längden.          

Agmenta Holding -- en långsiktig och engagerad ägare
Vi vill erbjuda stabilitet och kontinuitet i våra företag så att de får växa och mogna över tid. Vi är långsiktiga och aktiva ägare som engagerar oss i alla delar av företaget om det så behövs. Vi jobbar aktivt i ledningsgrupper med direkt kontakt i den operativa delen för att konstant utveckla verksamheterna. Genom regelbundet deltagande driver vi igenom det som behöver göras för att skapa ett högt värde i varje enskild åtgärd. Vi anser att ett aktivt deltagande och operativ delaktighet är en förutsättning för att skapa framgångsrika och hållbara företag.

Vi bygger och utvecklar "best in class" företag
Hela vår investeringsplattform bygger på "Built to Last" med utgångspunkten i hållbarhet. Målsättningen är att varje enskilt företag ska uppnå sin maxkapacitet och därefter behålla det stadiet för lång tid framöver. Då vi inte har någon skriven expantionsplan som vi måste följa kan vi avvakta på det rätta förvärvstillfället för att sedan gå in med alla de resurser som behövs för att driva upp företaget till dess maxkapacitet.      

Agmenta Holding -- en del av samhället
Agmenta Holding är ett bolag med ambitionen att skapa värde inte bara för sina aktieägare, utan för hela samhället. Vi vill vara med och bidra till att centrum, stadskärnor och andra områden blir trevliga serviceinriktade mötesplatser för människor. 

Vi på Agmenta är måna om att jobba aktivt för miljöns bästa och för samhället i stort. Vi anser att det åligger vårt ansvar att efterlämna en ren och hållbar värld för nästkommande generationer.

Vi är transparenta och utåtriktade i vårt affärssätt och ser framemot att få träffa nya affärs- och samarbetspartners. Välkomna att kontakta oss!