Om Agmenta

Agmenta Holding är ett bolag med affärsidén och ambitionen att erbjuda och skapa gästvänliga mötesplatser med människans välbefinnade i fokus. Vi investerar i restauranger, hotell och fastigheter som kan utvecklas till att bli självklara mötesplatser över lång tid framöver. Vi jobbar fokuserat och målmedvetet för att det ska vara hållbart för miljön och nästkommande generationer. Vårt motto för våra investeringar är "från 50 år och för evigt".    

Varje restaurang, hotell eller fastighet är unik med en egen "personlighet" som kräver en egen strategi. Vi på Agmenta har den erfarenhet, kunskap och kompetens som behövs för att ge varje enskilt företag/fastighet sin egen identitet och bistår med nödvändiga resurser för att låta det växa till sin fulla potential. 

 Vi är engagerade ägare som via styrelsearbete, deltagande i ledningsgrupper och operativt arbete, när det så behövs, driver igenom nödvändiga förändringar och förbättringar för att utveckla företaget till att inta ledarrollen på sin marknad. Vi utvärderar varje enskild fastighet/företag med dess säregna möjligheter för att träffsäkert kunna utmejsla en egen väg till att bli den självklara mötesplatsen.